Wybierz kategorię
Akcesoria do TV (0)
ANTENY 2.4GHz (0)
- DOOKÓLNE / OMNI (0)
- PANELOWE (0)
KABLE USB / PRZEDŁUŻACZE (0)
Kamery (0)
Kamery samochodowe / Rejestratory Trasy (0)
KARTY WLAN USB 2.4 GHz (0)
Ładowarki Solarne / Słoneczne (0)
WZMACNIACZE / REPEATERY WiFi 2.4 GHz (0)
WZMACNIACZE GSM/UMTS (0)
ZESTAWY ALARMOWE GSM (0)
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Inter-Cable.eu

Klient składający zamówienie jest zobowiązany do zapoznania się z poniższym regulaminem


 

Sprzedaż w sklepie www.inter-cable.eu  o nazwie „inter-cable_eu” ID: 29158440 prowadzona jest przez firmę : STL Development Kijak Spółka Jawna z siedzibą we Wrzosowie ul. Długa 1B gm. Poczesna wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS : 0000452278.

Wszystkie zwroty / reklamacje oraz korespondencję proszę kierować do siedziby firmy:

STL Development Kijak Spółka Jawna , Długa 1B , 42-263 Wrzosowa gm. Poczesna

 

Sposób składania oraz rozpatrywania reklamacji:

 

1.            Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: allegro@inter-cable.eu,   lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:

STL Development Kijak Sp. J. Długa 1B , 42-263 Wrzosowa.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

o             imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, mile widziany numer telefonu.

o             datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji.

o             przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.

o             wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

o             uprzejmie prosimy o podawanie numeru aukcji na której produkt został kupiony , loginu kupującego oraz login sprzedawcy co usprawni przebieg reklamacji.

 

2.            Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.            Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.            Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z zastrzeżeniem art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta o brzmieniu ( Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów )

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, do pobrania poniżej z naszego serwera :

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  : http://www.inter-cable.eu/IC/oswiadczenie.pdf

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy a nie reklamacji)

 Przesyłkę wraz z oświadczeniem należy odesłać na swój koszt na adres:

STL Development Kijak Sp. J.  Długa 1B , 42-263 Wrzosowa.

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument o ile nie zaznaczono inaczej w opisie przedmiotu lub w opcjach dostawy pojawiły się możliwości wysyłki z darmowym zwrotem i jedna z nich została wybrana przez Kupującego (w innych przypadkach Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru).

Oferowane przez nas towary z uwagi na swój rozmiar może zostać odesłany Pocztą Polską w zależności od wymiaru listem poleconym lub paczką pocztową.

Obowiązujący cennik Poczty Polskiej dostępny jest pod adresem :http://cennik.poczta-polska.pl/

Art. 33.

 

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

               o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

               w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

               w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

               w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

               w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

               w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

               w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

               w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

               w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

               o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

               zawartej w drodze aukcji publicznej;

               o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

               o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

Firma STL Development Kijak Spółka Jawna z siedzibą we Wrzosowie ul. Długa 1B zobowiązuje się do dostarczenia produktu bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Częstochowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Dokładny opis sprzedawanego przedmiotu znajduje się w treści aukcji – zawiera on nazwę przedmiotu główne cechy , przybliżony sposób działania oraz zdjęcia towaru będącego przedmiotem oferty.

 

Kontakt ze sprzedawcą :

Telefoniczny :

+48 0 795 600 608

E-Mail:

allegro@inter-cable.eu

Konto bankowe :

BRE BANK SA 54 114020040000340275234173

W przypadku przelewów bezpośrednich na nasze konto proszę o podawanie loginu allegro , numer aukcji oraz adresu email co umożliwi identyfikację wpłaty i przypisanie jej do konkretnego zakupu.

Koszt produktu jest umieszczony na aukcji internetowej konkretnego przedmiotu – natomiast w zakładce „dostawa i płatność” możecie Państwo sprawdzić i obliczyć dokładny koszt transportu który należy opłacić w celu dostarczenia produktu ( nie dotoczy odbioru osobistego)

Płatność za zakupiony produkt w raz z kosztami przesyłki (nie dotyczy odbioru osobistego) należy uregulować za pomocą szybkich płatności PAYU lub bezpośrednio do nas na konto bankowe które zostało umieszczone w zakładce „dostawa i płatność” (również powyżej). Większość sprzedawanych przed nas produktów można zamówić „za pobraniem” – płatność przy odbiorze przesyłki – w takim przypadku do ceny towaru doliczony zostanie koszt przesyłki pobraniowej której wysokość można sprawdzić w zakładce „dostawa i płatność”.

Ze względu na różną wielkość / ciężar i wartość przedmiotu koszty wysyłki są różne – dlatego proszę o zapoznanie się w kosztami wysyłki dla konkretnego przedmiotu który państwa interesuje(zakłada dostawa i płatność) a nie dla podobnego.

Na wszystkie sprzedawane produkty firma STL Development Kijak Sp.J. Długa 1B , 42-263 Wrzosowa udziela 24 miesięcznej gwarancji (2 lata) której bieg rozpoczyna się od dnia wydania produktu ( otrzymania lub odebrania osobiście). Sposób, warunki oraz termin rozpatrywania reklamacji z tytułu gwarancji jest umieszczony w karcie gwarancyjnej którą można pobrać bezpośrednio z naszego serwera

Pobierz wzór karty gwarancyjnej : http://www.inter-cable.eu/IC/karta_gwar.pdf

Do każdego zakupu dołączana jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego (konsumenta) wynikających z wszelkich ustaw konsumenckich. Skorzystanie z uprawień wynikających z udzielonej gwarancji jest dobrowolne.

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 34 punkt 4 informujemy że Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Przydatne linki :

Ustawa o chronię praw konsument.

http://www.inter-cable.eu/IC/ustawa_o_pr_konsumenta.pdf

Wzór karty gwarancyjnej.

http://www.inter-cable.eu/IC/karta_gwar.pdf

Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy.

http://www.inter-cable.eu/IC/oswiadczenie.pdf

 


Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Dostawa

PRZESYŁKA KURIERSKA

 
Wpłata na konto :
14zł

Pobranie :
17


>> Przesyłka: ekonomiczna <<

Wpłata na konto :
11,0 zł

Za pobraniem :
15,0 zł

>> Przesyłka: priorytetowa <<

Wpłata na konto :
12,0 zł

Za pobraniem :
17,0 zł

Koszt przesyłki kurierem jest stały bez znaczenia od ilości 
kupionych przedmiotów.

Konto Bankowe

59 1050 1142 1000 0091 3107 1350

Płatności Dotpay.pl
Allegro.pl
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Porównywarka
Wybierz produkty
do porównania
Aktualna Data: 2019-08-23 02:51
All rights reserved. (c) 2008 - 2013 Inter-Cable.eu GROUP